Vi har ofte pindsvineunger til salg.

Tlf 48264354

 

Pasningsvejledning for afrikansk hvidbuget dværgpindsvin 

 

1. Dyreart 

Afrikansk hvidbuget/firetået (dværg/pygmæ) pindsvin (Atelerix albiventris) 

 

2. Fuldvoksen størrelse 

Dette pindsvin bliver 15-25 cm langt og vejer ca. 300-900 g. Hunnerne er typisk større end 

hannerne. 

 

3. Forventet levealder 

I naturen lever pindsvinet som regel ikke mere end 3 år. I fangenskab bliver de typisk 6-10 år. 

 

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur 

Pindsvinet er nataktivt og lever solitært. I fangenskab kan de dog med visse hensyn og bør holdes 

flere sammen. De sover om dagen i mørke hulrum, og reden fores med bl.a. blade og græstørv. 

 

Disse pindsvin holdes bedst i et terrarium, der er åbent oventil for at sikre tilstrækkelig ventilation. 

Et tremmebur skal sikres mod træk, og rumtemperaturen skal være stabil. Anlægget skal være 

rektangulært med mindst 1 m2

 pr. individ, men gerne større. Som bundlag skal bruges støvfrit 

materiale, f.eks. jord, ugødet spagnum, støvfri spåner, træflis og bark (gerne en blanding), og i et 

tykt lag, så de kan snuse og rode rundt heri. Hvert individ skal have skjul (trærødder, sten, 

træstumper, hule stammer, rør, redekasser), helst flere forskellige. Som redemateriale gives halm, 

hø, tørre blade, smågrene, tørv m.v. De sovende pindsvin må ikke forstyrres om dagen, da det 

stresser dem. 

 

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold 

Pindsvin er meget følsomme over for træk og kulde, hvorfor anlægget skal sikres herimod. De må 

ikke stå i direkte sollys uden skjulemuligheder. Temperaturen skal være 20-29 °C. Lavere og 

højere temperatur kan udløse dvale eller en dvalelignende tilstand, hvor dyrenes aktivitet og 

fødeindtag kraftigt reduceres. Dvaletilstanden har tilsyneladende ikke nogen betydning for dyrets 

trivsel og formeringsevne, hvorfor den bør undgås ved at give tilstrækkeligt føde og holde den 

anbefalede temperatur. 

Foderrester og ekskrementer fjernes, og frisk vand (på flaske, hvis de er vænnet hertil, ellers i en 

tung skål) gives dagligt, helst når dyret er vågent, så det ikke forstyrres. Bundlaget skiftes efter 

behov afhængigt af typen. Efter rengøring vil pindsvinene ofte smøre burets inventar og sig selv 

ind i eget spyt. 

 

6. Stimulering og behov for motion 

Gem fødeemner forskellige steder og nedgrav dem, så deres lugtesans stimuleres, og de aktiveres 

med at søge, rode og grave efter dem. Sten, rødder og træstumper kan med et tykt bundlag 

stimulere dem til at grave skjulesteder herunder. Pindsvinet er meget aktivt, tilbagelægger i 

naturen ofte flere kilometer på en nat og kan bevæge sig hurtigt. Deres behov for motion 

tilgodeses ved et stort grundareal, og smågrene, træstumper, rødder og sten, som dyrene 

nødsages til at klatre på, f.eks. for at få fat i fødeemner. Tamme individer kan tages ud under 

opsyn, så de kan undersøge nye ting. Pindsvin (aldrig sovende) løftes forsigtigt med skålformede 

hænder. 

 

7. Fodring 

Pindsvinet har brug for en varieret kost med en daglig blanding af god kvalitets universalfoder og 

evt. kattetørfoder (max 12 % fedt, min 30 % protein, fiberindhold ca. 10 %), kød, mus, insekter, 

regnorme, melorme, voksmøllarver og hårdkogt æg. Som supplement kan gives lidt vasket frugt 

(f.eks. æble, banan, pære, blomme, mango, jordbær) og kogte grøntsager (gulerødder, kartofler, 

ærter, majs og bønner). Avocado, mælk og mælkeholdrige produkter må aldrig gives, da 

pindsvinene ikke kan tåle det, og (poppede) ris og korn, som ses i visse “pindsvinefoder”, frarådes 

på det kraftigste. Sød frugt, rosiner og figenstykker må kun gives som godbid. Vitaminer gives i 

pulverform i foderet. Pindsvinene skal altid have adgang til foder og vand. Specielt må dette aldrig 

løbe tør hos diegivende hunner, da de ellers kan finde på at æde ungerne. 

opret bruger